Skip to main content  Onderwijs  

 

De Vaarboom volgt het Nederlands school curriculum en maakt gebruik van Nederlandse lesmethodes. Het doel van ons onderwijs is om zowel de spreek- en luistervaardigheid als de lees- en schrijfvaardigheid op peil te houden en te verbeteren. Bovendien wordt in elke groep veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat. De leerlingen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en krijgen les van gekwalificeerde Nederlandse leerkrachten. Door het beperkte aantal leerlingen wordt er lesgegeven in combinatiegroepen. Aangezien het onderlinge niveau van de leerlingen in een jaargroep erg uiteen loopt, wordt er binnen de groepen veel gedifferentieerd. De Vaarboom gaat ervan uit dat kinderen het beste leren als ze zich thuis voelen op school en enthousiast zijn over het leerstof aanbod. De leerkrachten doen er elke zaterdag weer alles aan om werk en plezier te integreren. 

   


  Toetsen
   Nederlandse Taal
  Nederlandse Cultuur
  Bibliotheek


De taalbeheersing van de leerlingen wordt regelmatig getoetst, zodat leerlingen en ouders op de hoogte blijven van de vorderingen. De leerkrachten maken hierbij gebruik van de toetsen in de lesmethodes. Tweemaal per jaar, in februari en juni, worden verschillende Cito toetsen afgenomen. Omdat er voor hetzelfde taalcurriculum minder uren beschikbaar zijn dan op een Nederlandse basisschool, krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee. Uiteraard kunt u de snelste vorderingen verwachten wanneer u thuis met uw kind(eren) zoveel mogelijk Nederlands spreekt en leest. Ondersteuning van ouders bij het huiswerk en het lezen is erg belangrijk. (Op deze website vindt u ideeën  over hoe u de Nederlandse taal- en cultuur ontwikkeling van uw kind op een speelse manier kunt stimuleren)

De Vaarboom maakt gebruik van gangbare Nederlandse basisschool taalmethodes.

In groep 1 en 2: Ik&Ko. Dit is een speelse, themagerichte methode voor kleuters.

In groep 3: De Leessleutel

Voor groep 4 - 8 is gekozen voor Taalactief, een veel gebruikte methode op Nederlandse basisscholen en een methode die veel differentiatie mogelijkheden biedt.

Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van actuele nieuwsteksten op de website Nieuwsbegrip.nl. Deze methode helpt de leerlingen met het aanleren van leesstrategieen en biedt veel aanknopingspunten voor woordenschat onderwijs. De actuele onderwerpen zorgen bovendien voor levendige discussies in de klas.


Naast taal, wordt er op De Vaarboom ook aandacht besteed aan Nederlandse cultuur en tradities, zoals Koningsdag en Sinterklaas.

Voor de lessen Nederlandse Cultuur vormt de methode 'Land in Zicht', samengesteld door de Stichting NOB, de basis. Deze methode licht allerlei aspecten van de Nederlandse cultuur uit. De Vaarboom organiseert twee projectmiddagen per jaar met een cultureel thema. Een populair en elk jaar terugkerend thema is de Kinderboekenweek.


De Vaarboom heeft een eigen bibliotheek, gevuld met leuke, interessante en spannende boeken op verschillende AVI-niveaus. De leerlingen worden aangemoedigd om elke week een boek mee naar huis te nemen.


Schoolplan 2015-2020

Klik hier voor het downloaden van het meerjaren Schoolplan 2015-2020.

Schoolgids 2016-2017

Klik hier voor het downloaden van de schoolgids 2016-2017.


  info@devaarboom.co.uk Neem contact met ons op
Join De Vaarboom on Facebook

Subscribe to our Blog
  Onze sponsors:
Uw bedrijfslogo op deze plaats? Stuur een email naar De Vaarboom voor informatie over sponsoring.
 
         
Copyright © De Vaarboom. All Rights Reserved. Site Map
Cookie Policy
Privacy Policy
Website Design by Activ Web Design