Skip to main content  Onderwijs  

 

De Vaarboom volgt het Nederlands school curriculum en maakt gebruik van Nederlandse lesmethodes. Het doel van ons onderwijs is om zowel de spreek- en luistervaardigheid als de lees- en schrijfvaardigheid op peil te houden en te verbeteren. Bovendien wordt in elke groep veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat. De leerlingen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en krijgen les van gekwalificeerde Nederlandse leerkrachten. Aangezien het onderlinge niveau van de leerlingen in een jaargroep erg uiteen loopt, wordt er binnen de groepen veel gedifferentieerd. De Vaarboom gaat ervan uit dat kinderen het beste leren als ze zich thuis voelen op school en enthousiast zijn over het leerstof aanbod. De leerkrachten doen er elke zaterdag weer alles aan om werk en plezier te integreren.

 

   


  Toetsen
   Nederlandse Taal
  Nederlandse Cultuur
  Bibliotheek


De taalbeheersing van de leerlingen wordt regelmatig getoetst, zodat leerlingen en ouders op de hoogte blijven van de vorderingen. De leerkrachten maken hierbij gebruik van de toetsen in de lesmethodes. Tweemaal per jaar, in januari en juni, worden Cito toetsen afgenomen.

Omdat er voor hetzelfde taalcurriculum minder uren beschikbaar zijn dan op een Nederlandse basisschool, krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee. Uiteraard kunt u de snelste vorderingen verwachten wanneer u thuis met uw kind(eren) zoveel mogelijk Nederlands spreekt en leest. Ondersteuning van ouders bij het huiswerk en het lezen is erg belangrijk. Op deze website vindt u ideeën  over hoe u de Nederlandse taal- en cultuur ontwikkeling van uw kind op een speelse manier kunt stimuleren.


De Vaarboom maakt gebruik van gangbare Nederlandse basisschool taalmethodes.

In groep 1 en 2: Ik&Ko. Dit is een speelse, themagerichte methode voor kleuters. Kleuteruniverisiteit:  Projecten voor kleuters gebaseerd op prentenboeken.

In groep 3:

Zo Leren Kinderen Lezen en Schrijven (ZLKLS)

Binnen deze aanpak krijgt spelling vanaf het begin evenveel aandacht als lezen.  Klanken worden aangeleerd door middel van gebaren en leerlingen koppelen de aangeleerde klank direct aan de juiste klankgroep (zoals medeklinker, lange klank, korte klank en tweetekenklank). Deze ordening helpt leerlingen later met het spellen van complexere woorden.

Zien is Snappen

Een aanpak die de leerlingen meer inzicht geeft in de opbouw van zinnen en het gebruik van bijvoorbeeld werkwoorden en voorzetsels.

In groep 4 tot en met 8: 

ZLKLS

Bij het lezen en spellen van woorden leren leerlingen een bijbehorende regel of denkwijze, zodat ze zich bewuster worden van waarom woorden op een bepaalde manier geschreven of gelezen worden. Er is binnen deze methodiek een duidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad en door middel van een wekelijks dictee blijven de kinderen de verschillende spellingscategorieën voortdurend herhalen. Daarnaast blijven de leerlingen voortdurend werken aan hun technische leesvaardigheid.

De Bovenkamer

Dit is een visuele grammatica-aanpak, die goed aansluit op de gebruikte methodiek in groep 3 “Zien is Snappen”. Door middel van kleurenstrookjes zien leerlingen hoe je zinnen kunt opdelen in zinsdelen, hoe je woorden in een zin kunt benoemen en hoe een goede zin in elkaar zit. Er wordt ook aandacht besteed aan de juiste vervoeging van werkwoorden

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip,

Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van actuele nieuwsteksten op de website Nieuwsbegrip.nl. Deze methode helpt de leerlingen met het aanleren van leesstrategieën en biedt veel aanknopingspunten voor woordenschat onderwijs. De actuele onderwerpen zorgen bovendien voor levendige discussies in de klas


Naast taal, wordt er op De Vaarboom ook aandacht besteed aan Nederlandse cultuur en tradities, zoals Koningsdag en Sinterklaas. Verder organiseren we ieder jaar een projectmiddag rond het thema van de Kinderboekenweek.


De Vaarboom heeft een eigen bibliotheek, gevuld met leuke, interessante en spannende boeken op verschillende AVI-niveaus. De leerlingen worden aangemoedigd om elke week een boek mee naar huis te nemen.


Schoolplan 2015-2020

Klik hier voor het downloaden van het meerjaren Schoolplan 2015-2020.

Schoolgids 2019-2020

Klik hier voor het downloaden van de schoolgids 2019-2020.


 

Binnen deze aanpak krijgt spelling vanaf het begin evenveel aandacht als lezen.  Klanken worden aangeleerd door middel van gebaren en leerlingen koppelen de aangeleerde klank direct aan de juiste klankgroep (zoals medeklinker, lange klank, korte klank en tweetekenklank). Deze ordening helpt leerlingen later met het spellen van complexere woorden.
  info@devaarboom.co.uk Neem contact met ons op
Join De Vaarboom on Facebook

Subscribe to our Blog
         
Copyright © De Vaarboom. All Rights Reserved. Site Map
Cookie Policy
Privacy Policy
Website Design by Activ Web Design