Skip to main content

Taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandstalige kinderen van
4 t/m 12 jaar

     
    Over de school  
 

De Vaarboom bestaat sinds februari 2010. Elke zaterdagochtend (met uitzondering van de schoolvakanties) tussen 09.30 en 12.45 volgen kinderen van 4 t/m 12 jaar Nederlandse taal- en cultuurles in de Queen Emma School te Cambridge.

In het voorjaar van 2009 bleek uit een enquete van de Anglo-Dutch Society in Cambridge dat veel Nederlandse gezinnen behoefte hadden aan een Nederlandse school. Dankzij het enthousiasme en de inzet van een kleine groep Nederlanders uit Cambridge en omgeving, werd het plan om zo’n school op poten te zetten in januari 2010 gerealiseerd.

De Vaarboom staat open voor kinderen die de Nederlandse taal mondeling redelijk beheersen en die in ieder geval met één van de ouders thuis Nederlands spreken. Bij eventuele terugkeer naar Nederland wordt instroming in het onderwijs in Nederland gemakkelijker. De leerlingen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen, en krijgen les van gekwalificeerde Nederlandse leerkrachten, die gebruik maken van moderne taalmethodes. Binnen de leeftijdsgroepen wordt gedifferentieerd naar niveau.

De school staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie en de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). Deze stichting werkt in opdracht van het Ministerie van OCW en zet zich in om de schoolloopbaan te bevorderen van migrerende kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is immers van groot belang dat zij bij terugkeer in Nederland makkelijk kunnen instromen in het onderwijs in Nederland. De Vaarboom voldoet aan alle eisen die de Stichting NOB aan Nederlandse scholen in het buitenland stelt. Bovendien maakt de school dankbaar gebruik van het professioneel advies van de stichting.

Het Ministerie van OCW heeft besloten dat NTC-scholen met ingang van januari 2018 wederom subsidie zullen ontvangen.

 

 
  info@devaarboom.co.uk Neem contact met ons op
Join De Vaarboom on Facebook

Subscribe to our Blog
         
Copyright © De Vaarboom. All Rights Reserved. Site Map
Cookie Policy
Privacy Policy
Website Design by Activ Web Design