Skip to main content

Taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandstalige kinderen van
4 t/m 12 jaar

     
    Over de school  
 

De Vaarboom bestaat sinds februari 2010. Elke zaterdagochtend (met uitzondering van de schoolvakanties) tussen 09.30 en 12.45 volgen kinderen van 4 t/m 12 jaar Nederlandse taal- en cultuurles in de Queen Emma School te Cambridge. Cambridge ligt in East Anglia, ongeveer zestig mijl ten noorden van London. Naast Cambridgeshire is de school ook goed bereikbaar vanuit Norfolk, Suffolk, Bedfordshire en Essex.

In het voorjaar van 2009 bleek uit een enquete van de Anglo-Dutch Society in Cambridge dat veel Nederlandse gezinnen behoefte hadden aan een Nederlandse school. Dankzij het enthousiasme en de inzet van een kleine groep Nederlanders uit Cambridge en omgeving, werd het plan om zo’n school op poten te zetten in januari 2010 gerealiseerd.

De Vaarboom staat open voor kinderen die de Nederlandse taal mondeling redelijk beheersen en die in ieder geval met één van de ouders thuis Nederlands spreken. Het doel is om de spreek- en luistervaardigheid op peil te houden en de lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren. Bij eventuele terugkeer naar Nederland wordt instroming in het onderwijs in Nederland gemakkelijker. De leerlingen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen, en krijgen les van gekwalificeerde Nederlandse leerkrachten, die gebruik maken van moderne taalmethodes. Binnen de leeftijdsgroepen wordt gedifferentieerd naar niveau.

De school staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie en de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). Deze stichting werkt in opdracht van het Ministerie van OCW en zet zich in om de schoolloopbaan te bevorderen van migrerende kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is immers van groot belang dat zij bij terugkeer in Nederland makkelijk kunnen instromen in het onderwijs in Nederland. De Vaarboom voldoet aan alle eisen die de Stichting NOB aan Nederlandse scholen in het buitenland stelt. Bovendien maakt de school dankbaar gebruik van het professioneel advies van de stichting. Tot het eind van 2013 werd de school gesubsidieerd, echter de Nederlandse Minister van OCW heeft besloten de subsidie aan Nederlandse scholen in het Buitenland per 1 januari 2014 stop te zetten. Derhalve is de ouderbijddrage vanaf deze datum aangepast tot £ 19.50/lesdag voor het eerste kind en £ 17.50 voor het tweede of derde kind binnen een gezin. Het lesjaar 2015/2016 heeft 34 lesdagen waarvan er 32 in rekening worden gebracht aan de ouders.

 
  info@devaarboom.co.uk Neem contact met ons op
Join De Vaarboom on Facebook

Subscribe to our Blog
  Onze sponsors:
Uw bedrijfslogo op deze plaats? Stuur een email naar De Vaarboom voor informatie over sponsoring.
 
         
Copyright © De Vaarboom. All Rights Reserved. Site Map
Cookie Policy
Privacy Policy
Website Design by Activ Web Design